Animatie Northsea Windhub

NorthSea Windhub

Client: The Northsea Windhub
Date: 8 October 2019

Northsea Windhub

The NorthSea Windhub is een dynamisch centrum voor windenergie. Het centrum wordt gebouwd in de Eemshaven in Groningen met als doel om trainingen te geven met betrekking tot het veilig onderhouden van windturbines.

De animatie heeft als doel om te informeren wat The Northsea Windhub gaat worden en om investeerders te werven. In samenwerking met Jan Havik is het script geschreven. Eerst in het Nederlands en later vertaald naar het Engels. Er is gekozen voor een Engelse voice-over stem zodat de animatie internationaal ingezet kan worden.

De vraag van de klant was om in de animatie de zeshoek terug te laten komen. Deze vorm wordt ook gebruikt in het logo: de negatieve ruimte tussen de drie zeshoeken vormt een rotorblad. Ook het centrum zelf wordt in deze vorm gebouwd. Wij hebben de zeshoek als vlakvulling en als geanimeerd logo terug laten komen.